De Ledere Jeres

Medarbejdere Har Brug For

Verdens Mest Brugte Ledelsesmodel

Mange organisationer finder det udfordrende at finde udviklingsforløb der for alvor øger produktiviteten og fører til resultater i organisationen. SLII®er et ledelsesprogram, der er bevist, underbygget og gennemprøvet over tid og brugt til at træne over 5 millioner ledere i verdens mest respekterede organisationer. At give medarbejdere den rigtige instruktion og støtte på det rigtige tidspunkt, accelerer deres udvikling og fører til en mere produktiv, passioneret arbejdsstyrke.

SLII training program based on 30 years of research | Ken Blanchard

BASERET PÅ FORSKNING

SLII® er baseret på forskning gennem tre årtier, millioner af træningstimer i klasselokalet og den bedste hjernekraft der findes inden for læringsudvikling.
SLII model that improves productivity, reduces turnover and increases sales.

UNDERBYGGEDE RESULTATER

SLII® giver din ROI op til 10 gange igen, ved at forbedre produktivitet, reducere udskiftning, samt ved at øge salg og profit.
Universal and International leadership training | Ken Blanchard

EFFEKTIV OVER HELE VERDEN

SLII® er effektivt over hele verden. Det er implementeret i 35 lande og oversat til 15 forskellige sprog – det virker i alle brancher og på alle organisationsniveauer.
SLII theory and training backed by brain science

UNDERSTØTTET AF HJERNEFORSKNING

SLII® leverer hvad alle hjerner søger: sikkerhed, selvstændighed og lighedspunkter. Det skaber en arbejdsplads hvor medarbejdere føler sig trygge og frie til at være innovative, løse problemer og samarbejde.

Lad os udvikle ledere der anvender SLII®.

Ledelse er aldrig One-Size-Fits-All

Der er ikke to mennesker, der har samme niveau af selvtillid og kompetencer i forhold til deres arbejde. Derfor giver det mening at medarbejdere har brug for forskellig vejledning og støtte i forhold til deres arbejde. Desværre har mange ledere én ledelsesstil, som de bruger over for alle og i samtlige situationer.

54%

af ledere bruger kun én ledelsesstil uagtet situationen.*

50%

af tiden bruger ledere en forkert ledelsesstil overfor deres medarbejdere og imødekommer dermed ikke deres behov.

DE BEDSTE LEDERE ER FLEKSIBLE

Ledere der leder situationsbestemt giver medarbejdere den rigtige ledelse og støtte på de rigtige tidspunkter. De giver præcis den rigtige mængde vejledning og støtte der skal til, for at hjælpe deres teammedlemmer til at få succes. De ved, hvordan de udvikler kompetencer og selvstændighed, så deres teammedlemmer kan levere resultater hurtigere til organisationen.

Managers using a SLII style help accelerate the development of their teams” class=

FREMSKYND UDVIKLING

Når medarbejdere får den hensigtsmæssige ledelse og støtte, udvikler de sig hurtigere. Det gør at de hurtigere kan levere større værdi til organisationen.

The SLII model instills a common language within an organization” class=

INDFØR ET FÆLLES SPROG

Når alle i firmaet taler samme sprog kan man undgå frustrerende diskussioner der varer i timevis. Et fælles sprog løfter effektiviteten, minimere miskommunikation og fremmer en kultur af højtydende medarbejdere.

Leaders who use a SLII style raise morale, make others feel valued and increase retention” class=

ØGET FASTHOLDELSE

Ledere der tilpasser deres ledelsesstil til deres medarbejderes behov, får andre til at føle sig værdsat. I sidste ende fører det til øget arbejdsmoral, engagement og medarbejderfastholdelse.

Applying SLII theory creates proactive problem solvers” class=

SKAB PROAKTIVE PROBLEMLØSERE

Når medarbejdere føler at deres ledere virkelig bekymre sig om dem som mennesker, præsterer de bedre, er mere villige til at tage chancer og søger selv løsninger på problemer.

Bevist og gennemført over tid LEDELSESMODEL

Modellen for SLII® tilbyder en simpel, praktisk tilgang der hjælper dine ledere med at diagnosticere den enkeltes behov og matcher dette med den mest hensigtsmæssige ledelsesstil, der imødekommer disse behov. Ledere identificerer medarbejderne på de fire udviklingstrin, fra ”Den Entusiastiske Nybegynder” (U1) til ”Den Selvstændige Medarbejder” (U4), og måder at anvende den tilsvarende ledelsesmæssige og støttende adfærd, fra ”Delegerende” (S1) til ”Instruerende” (S4) for at matche deres teammedlemmers udviklingstrin.

The SLII model | Ken Blanchard” class=

LEVERING AF SLII EXPERIENCETM

SLII Experience er vores prisvindende design, der bruger den nyeste research fra Blanchard og kombinerer det med moderne læringsdesignteori for at opbygge en meget engagerende oplevelse, der hjælper ledere til at lære, øve og mestre stile og færdigheder i SLII® nemt og fuldstændigt.

The SLII training experience includes video demonstrations
Realistiske videoer demonstrerer, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre
The SLII training experience includes real-world practice activities
eTools og Samtalestartere er værktøjer der kan bruges til efterfølgende diskussion om udvikling og interaktion i hverdagen
Get a diagnosis app based on SLII theory to plan conversations
Læring fra den virkelige verden og praktiske aktiviteter udfordrer deltagere til at bruge viden internt
Learn to master SLII style skills | Ken Blanchard
SLII Fitness testen giver ledere feedback når de efterfølgende arbejder sig hen imod at blive situationsbestemte ledere
SLII eTools and Conversation Starters provide guidelines for conversations
SLII Appen hjælper ledere til at planlægge og gennmføre effektive samtaler
Managers learn the SLII model with feedback to help progress faster
Mange SLII værktøjer herunder The Power of SLII videoen kan blive delt med andre teammedlemmer
SLII training with Multiple SLII tools that can be shared with team members
SLII Challenge sikrer at ledere mestrer færdighederne ved SLII ®
Tips and suggestions based on the SLII model
SLII Playbook indeholder forslag og nyttige idéer til brug for interne sponsorer

HVAD ER SLII®?

I en tid præget af globalisering, øget kompleksitet og konkurrence, jagt på omkostninger samt stress blandt flere medarbejdere, er lederrollen stadig mere afgørende for både trivsel og forretningsmæssige resultater på arbejdspladsen end nogensinde før.

For at opnå de bedste resultater skal medarbejdernes kompetencer og engagement bringes bedst muligt i spil. Det gør lederen mest effektivt ved hjælp af SLII, dvs. at tilpasse sin lederstil i forhold til den konkrete situation.

SLII afhænger f.eks. af den konkrete opgave og de involverede medarbejderes færdigheder, rutine og forhåndskendskab. Succesrige ledere har de nødvendige færdigheder til at instruere, coache, støtte og delegere således at de udvikler deres medarbejderes kompetencer, selvtillid og motivation.

Når lederen anvender SLII finder de ud af, at i nogle tilfælde er det nødvendigt med grundig instruktion, mens det andre gange er muligt helt at delegere ansvaret for opgaven. En medarbejder kan på en opgave have behov for instruktion, mens det på en anden opgave er fint at delegere ansvaret fuldt ud. Det kræver selv sagt vidt forskellig ledelse afhængigt af, om opgaven er ny, eller medarbejderen har løst opgaven mange gange før.

Det er således nødvendigt, at kunne bedømme medarbejderens kompetencer og engagement i forhold til den givne opgave og derefter vælge den ledelsesstil, der er den rette i situationen og over for medarbejderen. Det kan synes logisk, men i praksis viser det sig ofte noget sværere at føre ud i livet. Derfor er et af verdens mest benyttede ledelseskoncepter SLII – en effektiv metode.

Konceptet har fokus på både forretningsudvikling og lederudvikling. Der er en tæt kobling mellem virksomhedens overordnede strategi og de personlige mål for både leder og medarbejdere. Dermed sættes ledelsesopgaven i perspektiv, samtidig med at lederen får trænet og udviklet sine situationsbestemte virkemidler.

Klar til at komme i gang?

Kontakt os i dag for at lære mere, om hvordan jeres ledere kan blive ledere, som andre ønsker at følge.

*Getting to Know the LBAII, The Ken Blanchard Companies.