Kurser

Din lederstil og den måde du vælger at lede på, skal være tilpasset den enkelte medarbejder og den konkrete situation.

Situationsbestemt Ledelse® II er et af verdens mest udbredte ledelseskoncepter.