SKAB KRAFTEN TIL FORANDRING

ARBEJD GENNEM FORANDRINGER

Organisatoriske forandringer er en given betingelse i alle organisationer. Reorganiseringer, fusioner, opkøb, nedskæringer, udvidelser og introduktion af nye initiativer, er alt sammen elementer der afbryder den normale arbejdsgang. Vores Leading People Through Change® program lærer jeres ledere, hvordan de effektivt leder forandringsinitiativer i jeres organisation ved at forstå de forskellige stadier af bekymring og tilpasse deres ledelsesstil for at øge produktivitet og arbejdsmoral.

70% AF ALLE FORANDRINGSINITIATIVER FEJLER.* * Fejlede eller forsinkede forandringsinitiativer er spild af tid og penge, reducerer produktivitet og arbejdsmoral, og øger medarbejderomsætningen.

At have ledere, der effektivt kan lede medarbejdere gennem en organisatorisk forandring, er en kritisk faktor for at opnå fortsat succes i organisationen

AT LEDE I EN FORANDRINGSKULTUR

De mest succesfulde organisationer er fleksible og favner forandring, som en del af deres kultur for at forblive foran konkurrenterne. Når dine ledere ved hvordan de effektivt skaber forandringer, forventer de modstand, tackler bekymringer proaktivt, øger medarbejderopbakningen og sikre dermed en positiv implementering, der fører din organisation fremad.

Increase buy-in while managing change in organizations | Ken Blanchard

ØGET TILSLUTNING OG MODSTANDSDYGTIGHED

Ledere der kan diagnosticere og adressere deres teammedlemmers forudselige bekymringer, kan reducere modstand og øge forståelse og opbakning til forandringen.

Leading organizational change to get faster results | Ken Blanchard

FÅ RESULTATER HURTIGERE

Når organisatoriske forandringsinitiativer bliver præsenteret effektivt og styret godt, opbygger det momentum til et fortsat fokus på centrale organisatoriske mål.

Build organization development and change capacity in your organization

OPBYG EVNEN TIL
FORANDRINGSLEDELSE

Succesrige virksomheder der indbygger forandringsparathed i deres virksomhedskultur udvikler modstandskraft og kan løbende implementere forandringer.

LED SUCCESRIGE FORANDRINGSINITIATIVER

Vi ved hvor forstyrrende det kan være at lede organisationsforandringer, og vi ved, hvordan vi kan hjælpe jer med at fastholde jeres medarbejderes arbejdsmoral og produktivitet og opnå ønskede resultater.

Vores Leading People Through Change program lærer jeres ledere at lede effektive forandringsinitiativer med høj grad af involvering. Ledere lærer at identificere og svare på de spørgsmål medarbejdere typisk har. Desuden hvordan bekymringerne skal addresseres overfor medarbejderne for at øge opbakning, engagement og involvering.

Programmet er baseret på 30 års konsulenterfaring med forandringsledelse i den virkelige verden, samt forskning der viser at medarbejdere er mindre tilbøjelige til at øve modstand, hvis de oplever at deres bekymringer bliver hørt og hvis de hele vejen igennem kan være aktivt involveret i forandringsprocessen.

Leading organizational change requires diagnosis, flexibility and partnership | Ken Blanchard

KLAR TIL AT KOMME I GANG?

Leading people through change programmet vil klæde jeres ledere på til effektivt at lede forandringer i jeres organisation.

*Cracking the Code of Change, Harvard Business Review