FAQ

Spørgsmål:

Hvad koster et åbent grundforløb?

Svar: Et to-dages åbent grundforløb koster kr. 10.200,- / kr. 12.000,- ekskl. moms (medlem/ikke-medlemspris). Prisen omfatter deltagermaterialer og forplejning.

Spørgsmål:

Hvad er Situationsbestemt Ledelse® II?

Svar: Situationsbestemt Ledelse® II, handler om at variere sin ledelsesstil i forhold til hver enkelt medarbejder ud fra situationen og personens kompetencer. Medarbejdere kræver forskellig ledelse i forskellige situationer. Ved at blive bevidst om det, vil man som leder kunne handle mere fleksibelt og reagere på sine medarbejdere på en mere hensigtsmæssig måde. Resultatet er en bedre dialog, bedre arbejdsindsats og mere tilfredse medarbejdere. Det resultere i at man som leder er i stand til at skabe eller finde nye talenter, reducerer personaleomsætning og være en mere attraktiv arbejdsplads.

Spørgsmål:

Der står Situationsbestemt Ledelse® II (SLII®) - hvad betyder SLII®?

Svar: SLII® er en videreudviklet version af den oprindelige model. Dr. Ken Blanchard forskede efter nogle år yderligere i modellen, hvilket resulterede i version 2 af Situationsbestemt Ledelse®, der dengang hed SLII®.

Spørgsmål:

Vi er en virksomhed med 15 medarbejdere i Middelfart, der er interesseret i Situationsbestemt Ledelse® II. Er vi for få, og er alle grundforløb enten i Aarhus eller København?

Svar: Vi tilbyder virksomhedstilpasset træning på det sted, der passer kunden bedst. Hvis det er i Middelfart, så sker træningen der. Et lukket virksomhedshold kan være mellem 8-20 deltagere afhængigt af programmet.

Spørgsmål:

Vi er en sportsklub, som ønsker at investere i vore ledere og i at få hele holdet til at fungere optimalt. Har I et program, der egner sig til det?

Svar: Vi har programmer, der passer til både hold og teamudvikling. Disse kan vi også tilpasse til en sportsklub. Flere af vore trænere er tidligere eliteudøvere har således både indsigt og erfaring med elitesport.

Spørgsmål:

Er alle grundforløb i ledelse blot for erhvervslivet, eller er der noget for os, der arbejder i skole- og institutionsverdenen?

Svar: Situationsbestemt Ledelse® II er den naturlige måde at lede andre mennesker, og det fungerer lige godt i skolen, i klubber og i hjemmet, som i erhvervslivet. Under træningen tilpasse vores undervisere eksempler og øvelser for deltagernes baggrund og behov.

Spørgsmål:

Hvor mange dage tager et åbent grundforløb?

Svar: Grundforløbet tager 2 dage.

Spørgsmål:

Jeg har taget grundforløbet i Situationsbestemt Ledelse® II og er meget begejstret. For at komme videre, kunne jeg godt tænke mig at bruge en coach. Har I nogen tilknyttet?

Svar: Vi kan hjælpe dig med at finde en egnet coach, som er uddannet i Situationsbestemt Ledelse® II.

Spørgsmål:

Hvordan holder jeg mig opdateret efter forløbet? Jeg synes tit man har glemt et forløb efter et par måneder eller et halvt år, hvis ikke man rigtigt er kommet i gang med at bruge det.

Svar: Når en virksomhed eller organisation beslutter sig for at indføre Situationsbestemt Ledelse® II, er der automatisk en plan for opfølgning og genopfriskningslektioner. Tidligere deltagere har mulighed for at komme på vores Inspirations- og ERFA dage som afholdes et par gange om året.

Spørgsmål:

Hvordan forbereder jeg mig til et forløb i Situationsbestemt Ledelse® II?

Svar: Cirka 2-3 uger før kurset begynder, får du et sæt prækursus materiale. Det indeholder en enkel beskrivelse af Situationsbestemt Ledelse® II, en Lederadfærdsanalyse (Leader Behavior Analysis® (LBA®)), som du udfylde og medbringe til kurset. Dette giver dig svar på, hvilke(n) der er din(e) primære ledelsesstil(e), og hvor effektiv du er i din ledelsesstil. Du har ydermere mulighed for at udfylde et målstyringsskema i samarbejde med din leder, hvor du/I definere dine overordnede mål og dine personlige mål. Dette vil hjælpe dig med at identificere dine handlinger for at nå disse mål, samt hvilken ledelse du selv har brug for fra din leder eller evt. kolleger.

Spørgsmål:

Jeg har været på Situationsbestemt Ledelse® II, men det er to år siden og nu kunne jeg tænke mig et brush-up. Hvad gør jeg?

Svar: Du har mulighed for at deltage på ERFA-dagen, der afholdes en gang årligt. Du vil kunne læse mere om dette arrangement her på sitet, når vi nærmer os tidspunktet for afholdelse. I Blanchard News, som udsendes på mail 4 gange årligt, vil det ligeledes fremgå. Er du ikke tilmeldt Blanchard News og ønsker at modtage det, kan du klikke på linket her. Du kan også kontakte os for en aftale, hvor du enten kommer ind til os eller vi kommer ud til dig og gennemfører en ½ dags bruch-up.