Skab en Arbejdsstyrke

af Proaktive Ledere

Spild Ikke Jeres Medarbejderes Potentiale

HVEM bruger deres dag på at arbejde med jeres kunder og sørger for forretningen kører i det daglige? Det er de individuelle bidragsydere i jeres organisation. De er det stille flertal, men uden deres drive og engagement ville der ikke ske noget i jeres organisation. Vores Selvledelse-udviklingsprogram giver den enkelte den tankegang og de færdigheder der er brug for, så de kan blive selvstændige, proaktive selvledere, der tager kontrol over deres egen succes og forpligter sig til at levere resultater for jeres organisation.

Den vigtigste ingrediens for at opnå succes i en organisation er proaktivitet fra individuelle bidragsydere. 50% af individuelle bidragsydere føler at deres job står i stampe.* 1/3 laver kun det de skal og ikke mere end det**.

Hvad kunne jeres organisation opnå hvis alle medarbejdere var selvledere?

En Investering i Selvledere Er Godt Givet Ud

Om jeres organisations strategiske initiativer lykkedes, afhænger af proaktivitet fra frontline medarbejderne, og om de enkelte bidragsydere der har ansvar for udførelse af en opgave, sørger for at den bliver løst. Når I udruster jeres medarbejdere med selvledelsesfærdigheder og -tankegang, opbygger I en arbejdsstyrke der kan arbejde selvstændigt, innovativt og effektivt.

Self leadership skills accelerate development | Ken Blanchard” width=

UDVIKLINGSHASTIGHED

Selvledere tager styring over deres egen udvikling – de beder om den vejledning og støtte de har brug for, så de hurtigere kan komme frem til at mestre det de vil.

Create higher performance with self leadership skills | Ken Blanchard” width=

FORBEDRET PRÆSTATION

Selvstændige selvledere er engagerede og arbejder hele tiden på at forbedre præstationsniveaet på tværs af organisationen.

Improve employee personal accountability with self development programs | Ken Blanchard” width=

PERSONLIGT ANSVAR

Selvledere behøver ikke at blive holdt ansvarlige, de holder sig selv ansvarlige for at opnå deres egne mål og succesfuldt implementere organisationens initiativer.

Self leadership development increases innovation | Ken Blanchard” width=

ØGET INNOVATION

Selvstændige selvledere ved hvordan, de overkommer de begrænsninger der står i vejen for deres evne til at tænke udenfor boksen, når de skal løse problemer eller adressere udfordringer.

HVORDAN SELVSTÆNDIGGØR MAN SELVLEDERE?

Vi ved hvor kritisk det er for jeres organisations succes at alle medarbejdere er selvstændige, proaktive og dedikerede til at opnå resultater. Vores Selvledelse-udviklingsprogram lærer folk på alle organisationsniveauer hvordan de bliver selvstændige selvledere, der tager ansvar og ejerskab for egen succes.

Blanchards Selvledelse-program tager udgangspunkt i verdens mest benyttede ledelsesmodel, SLII®, og kobler det sammen med den seneste læring omkring de proaktive færdigheder en person behøver for at være maksimalt effektiv. Teammedlemmer får et fælles sprog til at drøfte deres personlige udvikling og performance. Dette åbner op for mere effektive samtaler og opbygning af tillidsfulde, åbne relationer til deres leder.

Selvledelse-programmet lærer den individuelle medarbejder den tankegang og de færdigheder det kræver for at blive en proaktiv selvstarter, der ved hvordan man skal bede om vejledning og feedback, og hvordan man sælger sine innovative løsninger.

Self leadership development mindset diagram | Ken Blanchard” class=
Self leadership skills diagram | Ken Blanchard” class=

Klar til at komme i gang?

Selvledelse-programmet hjælper jeres medarbejdere til at udvikle den tankegang og de færdigheder det kræver for at blive stærke, proaktive selvledere, der er produktive, dedikerede og som vedvarende arbejder hårdt for jeres organisation.

*DDI Pulse of the Workforce Survey
**Gallup 2015 Engagement Survey