Den Leder Dine

Medarbejdere Har Brug For

Verdens Mest Udbredte Ledelsesmodel

Mange organisationer finder det udfordrende at finde uddannelse der virkelig øger produktiviteten og fører til resultater i organisationen. Situational Leadership® II (SLII®)er et ledelsesprogram der er bevist og gennemprøvet over tid, med over 5 millioner ledere i verdens mest respekterede organisationer der bruger SLII® modellen. At give dine medarbejdere den rigtige vejledning og support på det rigtige tidspunkt accelerer deres udvikling og fører til en mere produktiv, passioneret arbejdsplads.

Situational leadership training program based on 30 years of research | Ken Blanchard

RESEARCH DREVET

Situational Leadership® II er baseret på research gennem tre årtier, millioner af træningstimer i klasselokalet og den bedste hjernekraft der findes inden for læringsudvikling.
Situational leadership model that improves productivity, reduces turnover and increases sales.

BEVISTE RESULTATER

Situational Leadership® II giver din ROI op til 10 gange igen, ved at forbedre produktivitet, reducere udskiftning og øge salg og profit.
Universal and International situational leadership training | Ken Blanchard

EFFEKTFULD VERDEN OVER

Situational Leadership® II er effektivt verden over, det er implementeret i 35 lande og oversat til 15 forskellige sprog – det virker i alle brancher og på alle niveauer i organisationer.
Situational leadership theory and training backed by brain science

UNEDERSTØTTET AF HJERNEFORSKNING

Situational Leadership® II leverer hvad enhver hjerne søger: sikkerhed, selvstændighed og lighedspunkter, hvilket fremmer en arbejdsplads hvor medarbejdere føler sig trygge og frie til at være innovative, løse problemer og samarbejde.

Lad os uddanne dine ledere til at være situationsbestemte ledere.

Ledelse er aldrig One-Size-Fits-All

Der er ikke to mennesker, der har det samme niveau af selvtillid og kompetencer i forhold til deres arbejde, så det giver mening at medarbejdere har brug for forskellige niveauer af vejledning og support. Desværre har mange ledere én ledelsesstil som de bruger over for alle og i samtlige situationer.

54%

af ledere bruger kun én ledelsesstil uagtet situationen.*

50%

af tiden bruger ledere en forkert ledelsesstil overfor deres medarbejdere og imødekommer ikke deres behov.

DE BEDSTE LEDERE ER SITUATIONSBESTEMTE LEDERE

Situationsbestemte ledere giver medarbejdere den rigtige ledelse og support på de rigtige tidspunkter. De giver præcis den rigtige mængde vejledning og selvstændighed til at hjælpe deres teammedlemmer til at få succes. De ved hvordan de udvikler kompetencer og selvstændighed så deres teammedlemmer kan levere resultater hurtigere for din organisation.

Managers using a situational leadership style help accelerate the development of their teams” class=

FREMSKYND UDVIKLING

Når medarbejdere får den hensigtsmæssige ledelse og support, sker deres udvikling og vækst hurtigere, hvilket gør at de hurtigere kan levere større værdi for virksomheden.

The situational leadership model instills a common language within an organization” class=

INDFØR ET FÆLLES SPROG

Når alle i firmaet taler samme sprog kan man undgå frustrerende diskussioner der varer i timevis. Et fælles sprog løfter effektiviteten, minimere miskommunikation og fremmer en kultur af højtydende medarbejdere.

Leaders who use a situational leadership style raise morale, make others feel valued and increase retention” class=

ØGET FASTHOLDELSE

Ledere der tilpasser deres ledelsesstil til deres medarbejderes behov, får andre til at føle sig værdsat hvilket i sidste ende føre til øget moral, engagement og fastholdelse.

Applying situational leadership theory creates proactive problem solvers” class=

SKAB PROAKTIVE PROBLEMLØSERE

Når medarbejdere føler at deres ledere virkelig bekymre sig om dem som mennesker, præsterer de bedre, er mere villige til at tage chancer og søger selv løsninger på problemer.

The Situational Leadership® II MODELLEN

The Situational Leadership® II modellen tilbyder en simpel, pragmatisk tilgang der hjælper dine ledere med at diagnosticere den enkeltes behov og giver den mest hensigtsmæssige ledelsesstil der imødekommer disse behov. Ledere finder frem til de fire udviklingstrin, fra ”Den Entusiastiske Nybegynder” (D1) til ”Den Selvstændige Medarbejder” (D4), og måder at anvende den tilsvarende ledelsesmæssige og støttende adfærd, fra ”Delegerende” (S1) til ”Instruerende” (S4) for at matche deres teammedlemmers udviklingsbehov.

The Situational Leadership II situational leadership model | Ken Blanchard” class=

LEVERING AF THE SLII EXPERIENCETM

The SLII Experience er vores prisvindende design der bruger den nyeste research fra Blanchard og kombinerer det med moderne læringsdesignteori for at opbygge en yderst engagerende oplevelse der hjælper ledere til at lære, øve og mestre Situational Leadership® II stile og færdigheder nemt og fuldstændigt.

The situational leadership training experience includes video demonstrations
Følelsesmæssige overbevisende videoer demonstrerer, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre
The situational leadership training experience includes real-world practice activities
eTools og Samtalestartere stiller retningslinjer til rådighed for diskussion om udvikling og interaktion i hverdagen
Get a diagnosis app based on situational leadership theory to plan conversations
Læring fra den virkelige verden og aktiviteter i praksis udfordrer deltagere til at bruge viden internt
Learn to master situational leadership style skills | Ken Blanchard
SLII Fitness giver ledere feedback undervejs med at de arbejder sig hen imod at blive situationsbestemte ledere
Situational leadership eTools and Conversation Starters provide guidelines for conversations
SLII Diagnosis App hjælper ledere til at praktisere og planlægge effektive samtaler
Managers learn the situational leadership model with feedback to help progress faster
Mange SLII værktøjer inklusiv The Power of SLII video kan blive delt med andre teammedlemmer
Situational leadership training with Multiple SLII tools that can be shared with team members
SLII Challenge sikrer at ledere mestrer færdighederne ved the Situational Leadership® II
Tips and suggestions based on the situational leadership model
SLII Playbook tilbyder forslag og nyttige idéer for interne sponsorer

HVAD ER SITUATIONSBESTEMT LEDELSE?

Lederrollen er stadig mere afgørende for både trivsel og forretningsmæssige resultater på arbejdspladsen i en tid præget af globalisering, øget kompleksitet og konkurrence, jagt på omkostninger samt stress blandt flere medarbejdere end nogensinde før.

For at opnå de bedste resultater handler det om at bringe medarbejdernes kompetencer og engagement bedst muligt i spil. Det gør lederen mest effektivt ved hjælp af situationsbestemt ledelse, dvs. at tilpasse sin lederstil efter den konkrete situation.

Situationsbestemt ledelse afhænger f.eks. af den konkrete opgave og de involverede medarbejderes færdigheder, rutine og forhåndskendskab. Succesrige ledere har de nødvendige færdigheder i at instruere, coache, støtte og delegere på en måde, så de udvikler deres medarbejderes kompetence, selvtillid og motivation.

Når det handler om situationsbestemt ledelse finder man ud af, at i nogle tilfælde er det nødvendigt med grundig instruktion, mens det andre gange er muligt helt at delegere ansvaret for opgaven. En medarbejder kan på den ene side have behov for det første og på den anden fint håndtere ansvaret for det andet. Det kræver selv sagt vidt forskellig ledelse afhængigt af, om opgaven er ny, eller medarbejderen har løst den mange gange før.

Det er således nødvendigt, at kunne bedømme medarbejderens kompetencer og engagement i forhold til den givne opgave og derefter vælge den ledelsesstil, der er den rette i situationen og over for medarbejderen. Det kan synes logisk, men i praksis viser det sig ofte noget sværere at føre ud i livet. Derfor er et af verdens mest udbredte ledelseskoncepter Situationsbestemt Ledelse® II – en effektiv metode.

Konceptet har fokus på både forretningsudvikling og lederudvikling. Der er en tæt kobling mellem virksomhedens overordnede strategi og de personlige mål for både leder og medarbejdere. Dermed sættes ledelsesopgaven i perspektiv, samtidig med at lederen får trænet og udviklet sine situationsbestemte virkemidler.

Klar til at komme i gang?

Kontakt os i dag for at lære mere, om hvordan vores ledere kan blive store lederes, som andre ønsker at følge.

*Getting to Know the LBAII, The Ken Blanchard Companies.