Om Situationsbestemt Ledelse® II

Der er mange måder at lede på. Lederstilen er afgørende for lederens succes. Og stilen er afhængig af den konkrete situation. Så det er nødvendigt at have flere stilarter på repertoiret. Her er Situationsbestemt Ledelse® II en effektiv metode

Lederrollen er stadig mere afgørende for både trivsel og forretningsmæssige resultater på arbejdspladsen i en tid præget af globalisering, øget kompleksitet og konkurrence, jagt på omkostninger samt stress blandt flere medarbejdere end nogensinde før.

For at opnå de bedste resultater handler det om at bringe medarbejdernes kompetencer og engagement bedst muligt i spil. Det gør lederen mest effektivt ved hjælp af situationsbestemt ledelse, dvs. at tilpasse sin lederstil efter den konkrete situation.

Situationsbestemt ledelse afhænger f.eks. af den konkrete opgave og de involverede medarbejderes færdigheder, rutine og forhåndskendskab. Succesrige ledere har de nødvendige færdigheder i at instruere, coache, støtte og delegere på en måde, så de udvikler deres medarbejderes kompetence, selvtillid og motivation.

Når det handler om situationsbestemt ledelse finder man ud af, at i nogle tilfælde er det nødvendigt med grundig instruktion, mens det andre gange er muligt helt at delegere ansvaret for opgaven. En medarbejder kan på den ene side have behov for det første og på den anden fint håndtere ansvaret for det andet. Det kræver selv sagt vidt forskellig ledelse afhængigt af, om opgaven er ny, eller medarbejderen har løst den mange gange før.

Det er således nødvendigt, at kunne bedømme medarbejderens kompetencer og engagement i forhold til den givne opgave og derefter vælge den ledelsesstil, der er den rette i situationen og over for medarbejderen. Det kan synes logisk, men i praksis viser det sig ofte noget sværere at føre ud i livet. Derfor er et af verdens mest udbredte ledelseskoncepter Situationsbestemt Ledelse® II – en effektiv metode.

Konceptet har fokus på både forretningsudvikling og lederudvikling. Der er en tæt kobling mellem virksomhedens overordnede strategi og de personlige mål for både leder og medarbejdere. Dermed sættes ledelsesopgaven i perspektiv, samtidig med at lederen får trænet og udviklet sine situationsbestemte virkemidler.